Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Actualiteiten / Actualiteiten / Reclame Bicky Burger: het College dient twee klachten in

Reclame Bicky Burger: het College dient twee klachten in

 

In zitting van donderdag 10 oktober heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek zijn diepe verontwaardiging geuit over de laatste reclameboodschap omtrent het merk "Bicky Burger" op sociale netwerken.

Het College beschouwt deze reclame als een ernstige aansporing tot geweld tegen vrouwen, die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in twijfel kan trekken.

Ervan overtuigd dat gendergerelateerd geweld (en het aanzetten tot geweld) een belangrijk probleem is in onze samenleving, positioneert de gemeente zich al enkele jaren als een centrale speler in de strijd tegen alle vormen van seksisme, discriminatie en intimidatie.

Dergelijke reclame, waarvan de morele inhoud en de intentie om schade te berokkenen onaanvaardbaar is, vormt een ernstige belediging voor alle actoren die dagelijks bij deze strijd betrokken zijn.

Deze overwegingen hebben het College ertoe aangezet om op donderdag 10 oktober een formele klacht in te dienen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het College verzoekt deze twee instellingen de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat passende en voorbeeldige sancties worden opgelegd aan de managers van het betrokken merk. Alsook aan reclamemedewerkers die reclame hebben ontworpen die de fysieke en morele integriteit van vrouwen ernstig schaadt, waardoor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in twijfel wordt getrokken.

10.10.2019

Document acties