Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Publicaties / Gemeentelijke reglementen

Gemeentelijke reglementen

Gemeentelijke reglementen

Algemeen politiereglement - A.P.R.

 
 
 

Gemeentebelastingen


Belasting op de openbare aanplakking (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op het bouwen en herbouwen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de ruimten gelegen in de goederenstations (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen (aanplakking : 26/12/2019)

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op het plaatsen van uitstallingen of terrassen op de openbare weg (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de geheel of gedeeltelijk leegstaande en de onafgewerkte gebouwen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de uitdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken  (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de boventallige woningen en handelslokalen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op woningen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de nachtwinkels (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting met betrekking op visuele en milieuhinder ter hoogte van de gevels en de daken en op de economische activiteiten die de openbare gezondheid nadelig beïnvloeden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de reclameborden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de brandstofpompen (aanplakking: 26/12/2019)

 

Belasting op de verblijven andere dan hoofdverblijven (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de kantooroppervlakten (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de niet-bebouwde gronden (aanplakking: 26/12/2019)OPCENTIEMEN

Opcentiemen bij de onroerende voorheffing (aanplakking: 26/12/2019)
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanplakking: 26/12/2019)
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (aanplakking: 26/12/2019)

 

RETRIBUTIES

Retributie op de ambulante activiteiten (aanplakking: 3/01/2019)
Retributie voor het verstrekken van gegevens van persoonlijke aard (aanplakking: 3/01/2019)
Retributie op de afgifte van administratieve documenten (aanplakking: 3/01/2019)
Retributies voor het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen 
(aanplakking: 26/12/2019)
Retributie op de standplaatsrechten op de markten (aanplakking: 3/01/2019)

Retributie verkeerstekens - veiligheidsvoorzieningen - anti-parkeervoorzieningen (aanplakking: 4/07/2017)

 

HUISVESTINGSPREMIE

Premie in verband met de toename van de opcentiemen bij de onroerende voorheffing voor 2019 (aanplakking: 26/12/2019)

FORMULIER - Aanvraag van de premie – Aanslagjaar 2020
FORMULIER -  Intergenerationele Woningen – Attest 2020

 

 

ARCHIEVEN

 
 

Bemiddeling

 
 

Burgerlijke stand - Begraafplaats


Algemeen Reglement op de begravingen en de begraafplaats

Tariefreglement op het lijkenvervoer, de ontgravingen, het huren van wachtkelders en het verblijf in het lijkenhuis

Festiviteiten / Evenementen

 

Reglement betreffende de Kerstmarkt

Reglement betreffende de organisatie van braderieen en rommelmarkten

Reglement verhuur van de gemeentelijke zalen

Franstalige bibliotheken

 

Franstalig gemeentelijk onderwijs

 
 
 

Gemeentepersoneel

 
 

Gemeenteraad

 

Huisvesting – gemeentelijke eigendommen

 

Huisvesting – gemeentelijk sociaal hotel

 

Intergenerationele spelotheek "SPECULOOS"


Huishoudelijk reglement

Lening van spelen reglement

Jeugdienst


Reglement Polyvalente zalen van de Jeugddienst - 23.05.2017

Juridische Zaken
 

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies
Bijlage 1: Aanvraagformulier voor werkingssubsidies
Bijlage 2: Aanvraagformulier voor subsidies voor een gericht project

Mobiliteit – Parkeren

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige bibliotheek

 

Nederlandstalig onderwijs

 
 
 

Openbare verkopen

 

Premie Recuperatie van regenwater

 

Sociale cohesie

 

Sport & Cultuurcheques

 

Sport - en Cultuurcheques ter bevordering van de toegankelijkheid tot sport en cultuur voor de Molenbeekse jongeren tussen 3 en 18 jaar - Goedkeuring van het reglement.

Taxi-cheques

 

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke en gewestelijke taxi-cheques

Uitoefening van een handelsaktiviteit - Terrassen - Uitstallingen van koopwaaren - Markten - Ambulante activiteiten

 
 
 
 
 
 

Vakantiespeelpleinen

 

Verkiezingen - Verkiezingsaanplakking

 

 

Document acties