Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Actualiteiten / Actualiteiten / Operatie Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2021

Operatie Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2021

 

DE ACTIE MOLENBEEK "SPORT & CULTUURCHEQUE" IS AFGESLOTEN.

Beste kinderen, beste ouders,

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek kondigt u met plezier de lancering aan van de operatie “Molenbeek Sport- & Cultuurcheques 2021”. Dit initiatief bestaat uit een financiële hulp van 50 euro, in de vorm van “Sport- en Cultuurcheques” en is bedoeld voor de Molenbeekse kinderen van 3 tot 18 jaar.
U kunt de Sport- en Cultuurcheques uitgeven zoals u wilt. De sportclub of de culturele instelling in Molenbeek of in een andere gemeente moeten wel aangesloten zijn bij de firma die de Sport- en Cultuurcheques uitgeeft en uitdeelt.
Om te kunnen gebruikmaken van deze cheques, moet men allereerst voldoen aan de toekenningscriteria.
Nadien dient u een behoorlijk ingevulde aanvraag in te dienen.

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van Sport- en Cultuurcheques 2021

  • 3 à 18 jaar oud zijn in het desbetreffend kalenderjaar;
  • woonachtig zijn op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek;
  • gezinsinkomsten hebben van lager dan de volgende barema’s:

 

Aantal personen ten laste

Maximum inkomsten

Bedrag opgenomen in de rubriek « totaal belastbaar inkomen “

0

19.962,60€

1

26.617,91€

2

32.854,95€

3

38.677,08€

4

44.084,34€

5

49.491,60€

per bijkomende persoon

+ € 5.407,26

WAAR EN HOE DE SPORT & CULTUURCHEQUES 2021 AANVRAGEN?

Het aanvraagformulier en de vereiste documenten dienen te worden overhandigd op de afspraak di met onze dienst zal hebben gemaakt per telefoon
02 / 412 07 77 en 02 / 412 07 76 op maandag, dinsdag en donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur en woensdagochtend van 9 tot 12 uur
of via het e-mail adres: sports.1080@molenbeek.irisnet.be van 25 mei 2021 tot 25 juni 2021.

(Aanvraagdossiers kunnen niet per e-mail worden verzonden).

 

AANVRAAGFORMULIER : versie PDF download hier

Informatie betreffende de documenten die afgegeven moeten worden met het oog op het verkrijgen
van Sport- & Cultuurcheques 2021:

  • een kopie van het laatste aanslagbiljet (inkomsten 2019, dienstsjaar 2020);
  • een recente gezinssamenstelling – 3 maanden (document dat gratis aan de dienst Bevolking of via https://irisbox.irisnet.be/ wordt verstrekt).
  • een kopie van de identiteitskaart van de identiteitskaart van de wettelijke voogd ;
  • dit aanvraagformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend door de aanvrager.

 

INLICHTINGEN:

Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek – Sportdienst
Telefoon: 02/412.07.77 en 02/412.07.76 / Mail: sports.1080@molenbeek.irisnet.be
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek – Huis van Culturen en Sociale Samenhang
Telefoon: 02/415.86.03 / E-mail : contact@lamaison1080hethuis.be
 

Document acties