Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Actualiteiten / Wedstrijd Molenbeek in de bloemen. Samen fleuren we onze gemeente op!

Wedstrijd Molenbeek in de bloemen. Samen fleuren we onze gemeente op!

Gemeentelijke wedstrijd fleurige vensterbank, balkons, straten, terrassen en voortuinen

 

ARTIKEL 1: DOEL
Het doel van de verordening is om een gemeentelijke wedstrijd te organiseren voor fleurige vensterbanken, voortuinen, straten, en terrassen.
De wedstrijd loopt van 1 mei tot en met 30 mei 2018.

ARTIKEL 2: VOORWAARDE VAN DEELNEMING
Deze wedstrijd is gratis en staat open voor alle inwoners van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek woonachtig in eengezinswoningen
of in collectieve huisvesting, en wiens bloemperken zichtbaar zijn vanaf de straat. De wedstrijd is exclusief voorbehouden voor amateurs
en dus niet voor  professionele exploitanten (zoals bloemisten, tuinders, tuinarchitecten ...). De wedstrijd staat ook open voor groepen
(wijkcomités of handelaars, scholen, appartementsgebouwen, ...).

ARTIKEL 3: MEDEDELING
De Molenbekenaars worden via de lokale informatiekanalen van de gemeente op de hoogte gebracht van de organisatie van de wedstrijd:
website van de gemeente, Facebook-pagina, gemeentelijke folder, flyers en posters.

ARTIKEL 4: REGISTRATIE
Molenbekenaars die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden door het ingevulde inschrijvingsformulier per e-mail of post te verzenden:
- e-mail: milieuraadgeving.1080@molenbeek.irisnet.be

- per post in een omslag met voldoende frankering: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek – Dienst milieuraadgeving
Graaf Van Vlaanderen 20- 1080 Brussel. De omslag kan ook worden gedeponeerd aan het onthaal van het gemeentehuis, op het hierboven vermelde adres.

Om de registratie geldig te laten zijn, moet een verklaring op erewoord worden toegevoegd over het niet gebruiken van pesticiden en één of meer foto's van het project.

 

ARTIKEL 5: SLUITING VAN DE WEDSTRIJD
De deadline om zich te registreren voor wedstrijd is 30 mei 2018.

ARTIKEL 6: SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury bestaat uit de volgende leden:
- Directeur van de gemeentelijke milieudienst
- Raadgever van de gemeentelijke milieudienst
- Verantwoordelijke voor de gemeentelijke communicatiedienst

ARTIKEL 7: DEFINITIE VAN CATEGORIEËN EN PRIJZEN
Er zijn twee categorieën gedefinieerd:
De eerste categorie is bedoeld voor groepen (wijkcomité of handelaars, school, appartementengebouw, ...)
die het project gezamenlijk willen dragen en voor stellen.
Voor deze categorie zijn er in totaal 10 onderscheidingen. Elke prijs is een bedrag van 50 euro (vijftig euro).

De tweede categorie is voor individuen die een project individueel introduceren.
Voor deze categorie zijn er in totaal 20 prijzen. Elke prijs is een bedrag van 25 euro (vijfentwintig euro).
Prijzen worden uitgereikt in de vorm van cadeaubonnen.

ARTIKEL 8: CRITERIA VOOR DE PUNTENBEDELING
Het project zal worden geëvalueerd op basis van verschillende criteria:
1 / Algemene opstelling
2 / Bloei
3 / Keuze, diversiteit en duurzaamheid van planten
4 / Algemeen onderhoud

De jury zal bijzondere aandacht besteden aan het evenwicht tussen de verschillende buurten van de gemeente.

ARTIKEL 9: SELECTIE VAN KANDIDATEN
De jury wijst de winnaars van de wedstrijd aan op basis van de ingezonden foto's via het inschrijvingsformulier.
De juryleden behouden zich het recht voor om ter plaatse te gaan om het project te realiseren.

ARTIKEL 10: TOEKENNING VAN PRIJZEN
De prijzen worden uitgereikt tijdens een gezellige en openbare ceremonie in het administratieve centrum van
Charles Malis op zondag 17 juni 2018 in aanwezigheid van de juryleden.
De keuze van de jury zal niet worden betwist.

ARTIKEL 11: PARTICIPATIE
De deelname aan de huidige wedstrijd houdt in dat de kandidaten toelating verlenen voor reproductie en verspreiding
van de foto’s van hun fleurige tuinen en balkons in de (digitale) publicaties uitgegeven door de gemeente
Molenbeek-Saint-Jean.

ARTIKEL 12: VERBINTENIS VAN KANDIDATEN
Deelnemen aan de gemeentelijke wedstrijd fleurige vensterbank, balkons, terrassen, straten en voortuinen leidt
tot de volledige acceptatie van deze regels.

 

Reglement: hier

Inschrijvingsformulier: hier

 

Document acties