Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Politiek leven / Verkiezingen

Verkiezingen

Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024

 

 

 

 

 

Inleiding

De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

De Belgische en Europese kiezers worden uitgenodigd om op zondag 9 juni 2024 hun recht en plicht uit te oefenen om te stemmen, zoals elke 5 jaar:

 • Europees niveau: de 22 Europarlementariërs die de Belgische vertegenwoordigers zullen zijn in het Europees Parlement
 • federaal - wetgevend niveau: de 150 afgevaardigden die samen de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormen en enkele van de 50 senatoren die de Senaat vormen
 • niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers van het Brussels Gewestelijk Parlement

*Opgelet: Europese kiezers stemmen alleen maar op het Europese niveau.

Meer info?

 

 

 

Stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij de Europese verkiezingen

Stemplicht voor 16-17-jarigen voor het Europees Parlement

Dit geldt voor :

 • Belgen van 16 en 17 jaar in België,
 • niet-Belgische EU-onderdanen van 16 en 17 jaar die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,
 • en Belgen van 16 en 17 jaar in het buitenland voor zover zij als kiezer zijn ingeschreven in een consulaire beroepspost, met uitzondering van jongeren van 16 en 17 jaar die in een land wonen waar zij ook stemrecht hebben bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Deze jongeren kunnen er ook voor kiezen om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement in hun land van verblijf en worden dus niet automatisch opgenomen in de Belgische kiezerslijst.

In de praktijk zullen minderjarigen automatisch op de kiezerslijst worden ingeschreven en net als volwassenen door middel van een uitnodigingsbrief worden uitgenodigd voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024.

Meer informatie?

Stemplicht voor de 16- en 17- jarigen aan de verkiezing van het Europees parlement

Web Site van FO buitenlandse zaken

 

 

Hoe stemmen voor de Europese, wetgevende en gewestelijke verkiezingen van 9/06/2024?

Hoe geldig stemmen?

Na het kiezen van een lijst kan de kiezer, nog steeds op dezelfde lijst:

 • zijn stem uitbrengen in het hokje bovenaan de lijst (lijststem)
 • zijn stem uitbrengen in het hokje tegenover de naam van één of meer volledige kandidaten van de gekozen lijst (naamstemmen)
 • zijn stem uitbrengen in het hokje naast de naam van één of meer effectieve kandidaten en in het hokje naast de naam van één of meer plaatsvervangende kandidaten op de gekozen lijst (naamstemmen)
 • zijn stem uitbrengen in het hokje tegenover de naam van één of meer plaatsvervangende kandidaten op de gekozen lijst (naamstemmen).

Als de kiezer een of meer naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijkertijd een stem boven aan dezelfde lijst heeft uitgebracht, wordt zijn lijststem als ongeldig beschouwd.

 

Elektronisch stemmen:

 

 


 

Waar en wanneer?

U moet stemmen in het stemlokaal dat op uw uitnodiging staat aangegeven. De stembureaus zijn open van 8 uur 's ochtends tot 16 uur. 

Wat u moet doen als u niet beschikbaar bent op de dag dat u gaat stemmen?

Als u niet in staat bent om op de verkiezingsdag te stemmen, hebt u twee opties:

 • Ofwel geeft u een volmacht

 

 

 

 • Ofwel moet u de redenen voor uw afwezigheid voorleggen aan de vrederechter in uw kanton, die zal beslissen of uw redenen al dan niet gerechtvaardigd zijn (neem contact op met uw gemeente voor de contactgegevens van uw vrederechter)..

Sancties bij onterechte afwezigheid:

Artikel 209 en 210 van de Kieswet voorzien in vervolging en sancties in het geval van afwezigheid bij de verkiezing.

Een eerste ongerechtvaardigde afwezigheid wordt bestraft met een berisping of een boete van 5 tot 10 euro (vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij recidive ligt de boete tussen de 10 en 25 euro (= 80 tot 200 euro).

Er wordt geen vervangende gevangenisstraf opgelegd.

Als de ongerechtvaardigde onthouding zich ten minste vier keer voordoet binnen een periode van vijftien jaar, wordt de kiezer gedurende tien jaar van de kiezerslijst geschrapt en mag hij gedurende die periode geen enkele benoeming, bevordering of onderscheiding van een overheidsinstantie krijgen. Het niet bijwonen van een verkiezing is echter alleen strafbaar als de afwezigheid ongerechtvaardigd is. Het staat de vrederechter echter vrij om te beslissen wat als gerechtvaardigde afwezigheid wordt beschouwd en wat niet.

Binnen acht dagen na de proclamatie van de verkozenen stelt de openbare aanklager een lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verontschuldigingen niet werden aanvaard. Uiteindelijk bepaalt de openbare aanklager welke overtredingen worden vervolgd.

Elke kiezer die zijn stemplicht niet is nagekomen, wordt met een eenvoudige waarschuwing opgeroepen om voor de politierechter te verschijnen, die zonder beroep uitspraak doet.

 

 

Regels voor affiches:


Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking

Reglement voorwaarden aanplakking verkiezingsborden verkizingspubliciteit

Bericht over de plaats waar de namen van de getuigen in ontvangst zullen worden genomen

 

Voor meer informatie:

 

Document acties