Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Stedelijke ontwikkeling / Programma 2014-2020

Programma 2014-2020

 

2014-2020

 

Europa 2020-strategie voor slimmeduurzame en inclusieve groei in de Europese Unie.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn doelstellingen gedefinieerd in een operationeel programma met de naam "Doelstelling 2020: Investeren in groei en werkgelegenheid !”. U kan op de volgende link klikken om het te downloaden : click hier.

Deze programmering maakte de realisatie van 46 projecten mogelijk. Die vallen uiteen in vier assen :

 • As 1: Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren;
 • As 2: Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de groeisectoren verbeteren;
 • As 3: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren;
 • As 4: Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen.

 

 

In Molenbeek werden 4 projecten ondersteund, de Wintertuin voor as 3 en de kinderdagverblijven Koolmijn, Liverpool en Ulens voor as 4.

 

De wintertuin:

 

Het project bestaat in de creatie van een openbare ruimte, de Wintertuin, in een sterk verstedelijkte wijk (Heyvaert) die zich in een herwaarderingsfase bevindt (woningen, collectieve voorzieningen). De Wintertuin, die gericht is op de wijk en haar bewoners, zal ingericht worden op de site van de Libelcohal, langs het kanaal. Het project biedt met name een antwoord op een milieu-uitdaging in een wijk die gekenmerkt wordt door een weinig aantrekkelijk levenskader.

Financieringsdetail :

 • Investering: 1.070.571,67 EUR
 • Bewerking/Personeel: 300.321,12 EUR

 

Het kinderdagverblijf Koolmijn :

 

Het project omvat de aankoop en de bouw van een opvangvoorziening van 84 plaatsen voor jonge kinderen op 1.462 m2 alsook de inrichting van een koer/tuin van 435 m2 langs het kanaal. Het project, dat is opgenomen in het herwaarderingsprogramma van het duurzaam wijkcontract “Rond Leopold II”, is een onderdeel van het project met de naam Sainctelette en bestaat uit de bouw van drie woningen, een sporthal en een bokszaal.

Financieringsdetail :

 • Investering: 786.363,00 EUR
 • Bewerking/Personeel: 110.308,72 EUR

 

Het kinderdagverblijf Liverpool:

 

Kinderdagverblijf Liverpool beoogt de bouw van een kinderdagverblijf van 72 plaatsen op 1.260 m2, inclusief de afwerking en inrichting (voor een vastgesteld forfaitair bedrag), in een nieuw op te trekken gebouw Liverpoolstraat, 24. Het project is opgenomen in het herwaarderingsprogramma van het duurzaam wijkcontract “Zinneke” en bestaat uit de bouw van een openbare ruimte (de wintertuin), woningen, enz. Het streeft naar een verbetering van het levenskader, wat op lange termijn de socio-economische dualisering moet verminderen.

Financieringsdetail :

 • Investering: 1.760.251,88 EUR
 • Bewerking/Personeel: 300.321,12 EUR

 

Het kinderdagverblijf Ulens:

 

Het project heeft tot doel een erkend kinderdagverblijf van 48 nieuwe plaatsen met een buitenruimte op te richten. Het voorziet in de bouw van een ecologisch gebouw binnen de perimeter van het duurzaam wijkcontract Rond Leopold II. Het project draagt bij tot de stedelijke herwaardering van deze wijk die gekenmerkt wordt door een hoge werkloosheid en een van de hoogste geboortecijfers van het Gewest. Het project maakt deel uit van een groter project dat de bouw van een passieve Nederlandstalige school omvat.

Financieringsdetail :

 • Investering: 1. 657.391,00 EUR
 • Bewerking/Personeel: 300.321,12 EUR

Document acties