Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Belastingen en Ontvangsten / ARCHIEVEN

ARCHIEVEN

GEMEENTEBELASTINGEN

 

Belasting op de openbare aanplakking (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op het bouwen en herbouwen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de ruimten gelegen in de goederenstations (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen (aanplakking : 3/01/2019)

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op het plaatsen van uitstallingen of terrassen op de openbare weg (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de geheel of gedeeltelijk leegstaande en de onafgewerkte gebouwen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de uitdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken  (aanplakking: 2/01/2018)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de boventallige woningen en handelslokalen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op woningen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de nachtwinkels (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting met betrekking op visuele en milieuhinder ter hoogte van de gevels en de daken en op de economische activiteiten die de openbare gezondheid nadelig beïnvloeden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de reclameborden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de brandstofpompen (aanplakking: 3/01/2019)


Belasting op de verblijven andere dan hoofdverblijven (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de kantooroppervlakten (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de niet-bebouwde gronden (aanplakking: 3/01/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen - Invoering (aangeplakt op 02 mei 2016)

Retributie op de ambulante activiteiten - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export - Wijziging voor 2017 tot 2018 inbegrepen (aangeplakt op 22 februari 2017)

Opcentiemen toeristische logies (aangeplakt op 02 januari 2018)

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Vernieuwing voor 2018 (aangeplakt op 02 januari 2018)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Retributie op de standplaatsrechten op de markten – Vernieuwing voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Belasting op de brandstofpompen - Wijziging voor 2016 tot 2018 inbegrepen

Premie in verband met de toename van de opcentiemen bij de onroerende voorheffing voor 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belasting op de nachtwinkels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document acties