Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Publicaties / Gemeentelijke reglementen

Gemeentelijke reglementen

Gemeentelijke reglementen

Algemeen politiereglement - A.P.R.

 

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op maandag 28 september 2020

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op vrijdag 25 september 2020

Bericht RWDM

Politieverordening van de Burgemeester betreffende het verbod aan het geheel van de horeca-etablissementen en plaatsen toegankelijk voor publiek om schermen te plaatsen die zichtbaar zijn van de openbare weg die de voetbalwedstrijd tussen RWDM en Lommel SK uitzenden

Politieverordening van de Burgemeester betreffende samenscholingsverbod op het openbaar domein - Wijk Edmond Machtens

Politieverordening - Samenscholingsverbod op het openbaar domein - Wijk Mahatma Gandhilaan

Bericht - Samenscholingsverbod op het openbaar domein - Wijk Mahatma Gandhilaan

Politieverordening van de Burgemeester betreffende het verbod aan het geheel van de horeca-etablissementen en plaatsen toegankelijk voor publiek om schermen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg die de voetbalwedstrijd tussen RWDM en Club Brugge NXT (U23) uitzenden

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gepubliceerd op 12.08.2020)

Bericht - Het dragen van een masker

Politieverordening van de Burgemeester dat het dragen van maskers in drukke gebieden verlicht stelt

Bericht - Perimeter van het Edmond Machtensstadion met betrekking tot de veiligheid tijdens voetbalseizoen 2020-2021

Politieverordening - Perimeter van het Edmond Machtensstadion met betrekking tot de veiligheid tijdens voetbalseizoen 2020-2021

Bericht - Politieverordening tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen – aanpassing (29.05.2020)

Politieverordening tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen – aanpassing (29.05.2020)

Politiebesluit – COVID19 - Gemeentelijke markten - Ambulante handelaars zonder abonnement

Bericht - politieverordening - betreffende het houden van de politieraad

Over de organisatie van de politieraad vanaf de zitting van 26 mei 2020 tot en met 30 juni.


Politieverordening tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen (22.04.2020)

 
 
 
 
 
 

Gemeentebelastingen


Belasting op de openbare aanplakking (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op het bouwen en herbouwen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de parkeerplaatsen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de ruimten gelegen in de goederenstations (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen (aanplakking : 26/12/2019)

Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op het plaatsen van uitstallingen of terrassen op de openbare weg (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de geheel of gedeeltelijk leegstaande en de onafgewerkte gebouwen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de uitdeling van niet-geadresseerde publicitaire drukwerken  (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de boventallige woningen en handelslokalen (aanplakking: 10/09/2020)

Belasting op woningen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de nachtwinkels (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting met betrekking op visuele en milieuhinder ter hoogte van de gevels en de daken en op de economische activiteiten die de openbare gezondheid nadelig beïnvloeden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de reclameborden (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de brandstofpompen (aanplakking: 26/12/2019)

 

Belasting op de verblijven andere dan hoofdverblijven (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de kantooroppervlakten (aanplakking: 26/12/2019)

Belasting op de niet-bebouwde gronden (aanplakking: 10/09/2020)OPCENTIEMEN

Opcentiemen bij de onroerende voorheffing (aanplakking: 26/12/2019)
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanplakking: 26/12/2019)
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (aanplakking: 26/12/2019)

 

RETRIBUTIES

Retributie op de ambulante activiteiten (aanplakking: 3/01/2019)
Retributie voor het verstrekken van gegevens van persoonlijke aard (aanplakking: 3/01/2019)
Retributie op de afgifte van administratieve documenten (aanplakking: 3/01/2019)
Retributies voor het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen 
(aanplakking: 26/12/2019)
Retributie op de standplaatsrechten op de markten (aanplakking: 3/01/2019)

Retributie verkeerstekens - veiligheidsvoorzieningen - anti-parkeervoorzieningen (aanplakking: 4/07/2017)

 

HUISVESTINGSPREMIE

Premie in verband met de toename van de opcentiemen bij de onroerende voorheffing voor 2019 (aanplakking: 26/12/2019)

FORMULIER - Aanvraag van de premie – Aanslagjaar 2020
FORMULIER -  Intergenerationele Woningen – Attest 2020

 

 

ARCHIEVEN

 
 

Bemiddeling

 
 

Burgerlijke stand - Begraafplaats


Algemeen Reglement op de begravingen en de begraafplaats

Tariefreglement op het lijkenvervoer, de ontgravingen, het huren van wachtkelders en het verblijf in het lijkenhuis

Leefmilieu, Duurzame ontwikkeling

 

Moestuinen.1080

Festiviteiten / Evenementen

 

Reglement betreffende de Kerstmarkt

Reglement betreffende de organisatie van braderieen en rommelmarkten

Reglement verhuur van de gemeentelijke zalen

Franstalige bibliotheken

 

Franstalig gemeentelijk onderwijs

 
 
 

Gemeentepersoneel

 
 

Gemeenteraad en Politieraad

 

Politieverordening van de Burgemeester betreffende het houden van besloten zittingen van de gemeenteraad tot nader order

Politieverordening van de Burgemeester betreffende het houden van besloten zittingen van de politieraad tot nader order

Huisvesting – gemeentelijke eigendommen

 

Huisvesting – gemeentelijk sociaal hotel

 

Intergenerationele spelotheek "SPECULOOS"


Huishoudelijk reglement

Lening van spelen reglement

Jeugdienst


Reglement Polyvalente zalen van de Jeugddienst - 23.05.2017

Juridische Zaken
 

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies
Bijlage 1: Aanvraagformulier voor werkingssubsidies
Bijlage 2: Aanvraagformulier voor subsidies voor een gericht project

Mobiliteit – Parkeren

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige bibliotheek

 

Nederlandstalig onderwijs

 
 
 

Openbare verkopen

 

Premie Recuperatie van regenwater

 

Sociale cohesie

 

Sport & Cultuurcheques

 

Sport - en Cultuurcheques ter bevordering van de toegankelijkheid tot sport en cultuur voor de Molenbeekse jongeren tussen 3 en 18 jaar - Goedkeuring van het reglement.

Taxi-cheques

 

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke en gewestelijke taxi-cheques

Uitoefening van een handelsaktiviteit - Terrassen - Uitstallingen van koopwaaren - Markten - Ambulante activiteiten

 
 
 
 
 
 

Vakantiespeelpleinen

 

Verkiezingen - Verkiezingsaanplakking

 

 

Document acties