Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Openbare netheid / Gemeentelijke diensten

Gemeentelijke diensten

Dienst Openbare Netheid

 
Vier-Windenstraat 73
1080 Brussel
 

Groen nummer 0800/ 99 343

Fax : 02 410 61 30
 
 
Openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 14u00
 
 

Taken:

 • Gemeentewegen vegen en sneeuwvrij maken
 • Strijd tegen het sluikstorten
 • Ontruimen van de straatriolen
 • Gratis ophaling van huisafval (containerachtig in wijken)
 
 
 

Cel Onburgerlijk Gedrag


Missies:

Bestrijding van onburgerlijk gedrag dat verband houdt met het algemeen politiereglement (sluikstorten, verkeerd storten van huisvuil, onreinheid op braakliggend terrein, voeren van duiven, hondenpoep, enz:)prévention (sensibilisation et information)

 • klachten ontvangen en behandelen (in alle vertrouwelijkheid)
 • controles
 • repressie

 

De Cel bestaat uit een diensthoofd, een administratief medewerker en 7 terreinagenten die benoemd zijn krachtens de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 maart 1999, waarvan er 5 aangesteld zijn krachtens de wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties voor het onderzoek, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van overtredingen met betrekking tot het APR.

Elke dag worden in de gemeente wegcontroles uitgevoerd. Het doel van deze controles is om overtreders te bestraffen. (Bijvoorbeeld het dumpen van afval (wanneer het niet wordt aangeboden volgens de voorschriften van het Agentschap Net Brussel of wanneer het om sluikstorten gaat). 

De agenten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van alle bewijzen die worden gevonden in de sluikstorten of door bewakingscamera's en voor het organiseren van de verwijdering van het gecontroleerde afval.

 

Werkzones:

Om het controlewerk te vergemakkelijken is de gemeente opgedeeld in 4 logische sectoren.
 

Activiteiten:

Preventie/sensibilisering/informatie

 • Organisatie van sensibiliseringsactiviteiten voor buurtbewoners, winkeliers en leden van verschillende lokale verenigingen
 • Informatie- en bewustmakingscampagnes in buurten waar meer onburgerlijk gedrag voorkomt
 • Specifieke sensibiliseringscampagnes (bv. sensibilisering van de bewoners van een straat waar zwerfvuil wordt gedumpt)

 

Administratieve controles en maatregelen

 • Meer dan 8.000 meldingen van onreinheid.

 

Cel onburgerlijk gedrag

Liverpoolstraat 43B
1080 Brussel

E-mail : inc@molenbeek.irisnet.be

 

 

 

Document acties