Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Openbare netheid / De klopjacht op het sluikstorten

De klopjacht op het sluikstorten

De Cel Onburgerlijk gedrag van de gemeente Molenbeek speelt één van de belangrijkste rollen in de strijd voor de netheid en een aangenamer leefkader. Een overzicht van de taken en het terreinwerk van deze cel.
 
 
De gemeenteambtenaren van de cel onburgerlijk gedrag lopen regelmatig door de straten op zoek naar sluikstorten en vooral naar degenen die dit doen. "Dit is een werk dat soms veel tijd kan innemen", legt één van de ambtenaren uit. "Het is niet altijd gemakkelijk om iemand op heterdaad te kunnen betrappen of de overtreders te bestraffen. Maar we zijn vindingrijk genoeg om naar deze mensen op zoek te gaan en om deze vervuilers uiteindelijk te laten boeten".
 
De taken van deze cel concentreren zich hoofdzakelijk op de strijd tegen onburgerlijk gedrag tegenover het leefmilieu en de openbare netheid: sluikstorten, het niet-conform buitenzetten van huisafval, vuilheid op de niet-bebouwde gronden (braakliggende), … "Ons werk is tegelijkertijd preventief en strafrechtelijk", legt de ambtenaar uit. "Bijvoorbeeld, wanneer de reclamedrukwerken de grond vóór een huis vuilmaken vragen we aan de bewoners om deze op te ruimen. Dit is vooral sensibilisering. Bovendien ontvangen en behandelen we – in alle discretie – de klachten. We voeren dagelijks controles uit."
 
Wat de preventie betreft, lokaliseren de gemeenteambtenaren eveneens de inwoners bij wie werken aan de gang zijn. Wanneer ze opmerken dat er zich bouwafval bevindt binnen op buiten op de openbare weg, vragen ze de verantwoordelijken om dit afval naar een erkende opslagplaats te brengen. "De mensen krijgen een termijn van enkele dagen om zich in orde te brengen".
 
Recentelijk is de cel versterkt van 5 naar 11 ambtenaren. Ze beschikken voortaan over nieuwe bevoegdheden zodat ze op de beste manier kunnen handelen bij de ergste gevallen.
 

Cel Onburgerlijk Gedrag

Steenweg op Gent, 159
1080 Brussel
Tel.: 02 / 414 34 21
Fax: 02 / 411 28 88

Document acties