Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Openbare netheid / De noodzakelijke sancties voor de vuilmakers

De noodzakelijke sancties voor de vuilmakers

De inwoners dienen een hele reeks regels met betrekking tot de openbare netheid te respecteren.
 
De voornaamste strafbare feiten op het vlak van openbare netheid die aanleiding kunnen geven tot inning van een administratieve boete op basis van het Algemeen politiereglement en regionale wetteksten zijn de volgende:
 
  • de voetpaden en bermen niet onderhouden: geveegd, ontdaan van onkruid, weghalen van het materiaal en/of producten waaraan men zich kan bevuilen of waarover men kan uitglijden, verwijderen van sneeuw en ijzel(gewoon zout strooien, volstaat niet) over een oppervlakte van tenminste 1,50 m. De sneeuw moet worden opgehoopt aan de rand van het voetpad, en mag niet op de rijweg worden geworpen. Rioolmonden en straatgoten moeten vrij blijven. De stalactieten van ijs die zich vormen op de hoger gelegen delen van de gebouwen die over de openbare weg hangen, moeten worden weggenomen (administratieve boete van ten hoogste 100 EUR). Het onderhoud moet gebeuren door de bewoners van het gebouw, door de personen die belast zijn met het onderhoud van de plaatsen, of door iedere houder van een reëel recht op het goed;
  • de vastgelegde bepalingen over sorteren en inzameling van de afval niet in acht nemen;
  • voedsel op de openbare weg (met name voor katten, honden, duiven, eenden, vissen) of op private percelen gooien, wanneer dit voedsel een bron kan zijn van hinder, en met name insecten, knaagdieren en duiven kan aantrekken;
  • spuwen, urineren of zijn behoefte te doen in de openbare ruimte, of op openbare plaatsen, op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, in galerijen en doorgangen die zich bevinden op privaat domein, en die toegankelijk zijn voor het publiek, op andere plaatsen dan de plaatsen die daarvoor bestemd zijn;
  • de uitwerpselen van een dier op de openbare ruimte niet oprapen (met uitzondering van de rioolroosters en de hondentoiletten), en niet steeds in het bezit zijn van minstens twee zakjes voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier, die dienen te worden geworpen in de vuilnisbakken die langs de openbare weg geplaatst zijn, of in de vuilnisbakken die zich bevinden op de locatie die door het dier wordt bezocht;
  • gevels, omheiningen, private eigendommen, openbare gebouwen, monumenten, voertuigen, stadsmeubilair, voorwerpen van algemeen nut of voor de versiering van de openbare ruimte, of op het groen bedekken met tags of graffiti;
  • affiches of stickers aanbrengen of laten aanbrengen (of zelfs al aanwezige affiches of stickers overplakken) op om het even welke plaats in de openbare ruimte, in de openlucht, zodat deze vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, zonder dat hiervoor de toestemming gevraagd is van het College van Burgemeester en Schepenen, of van de eigenaar of bewoner van de plaatsen, of door zich niet te conformeren aan de voorwaarden die bepaald zijn in deze machtiging;
  • niet-afschermen van plaatsen die geschikt zijn voor nestvorming van duiven, bevuilde gebouwen niet laten reinigen en desinfecteren.

Document acties