Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Habitat Cel / VGV

VGV

Uw woning is ongezond, wat nu ?
 

  • Schrijf uw verhuurder een aangetekend brief waarin alle problemen zijn opgesomd.
  • Na het versturen van de aangetekende brief moet u een periode van 15 dagen wachten zodat het de tijd geeft aan de verhuurder om te antwoorden.
  • Als je geen antwoord hebt ontvangen of dat er niets gedaan wordt, kom dan naar ons loket met een copie van uw brief (en het bewijs van de aangetekende verzending). U kan eventueel documenten meebrengen die aantonen in welke situatie u momenteel verkeert  (foto, correspondentie met verhuurder,…). De Huisvestingscel zal vervolgens een bezoek brengen aan uw woning.

Opgepast! Wij nemen altijd contact op met de verhuurder, hij zal dus op de hoogte worden gebracht van ons bezoek!
 

De gezondheid van uw huis komt ook van uw kant !

  • Vergeet niet dat de kwaliteit van uw woning ook afhankelijk is van het gebruik en de onderhoud ervan
  • Voer jaarlijks periodieke inspecties van uw gastoestellen door een technicus erkend door het Gewest
  • Ventileer uw woning regelmatig
  • De luchtinlaten nooit dekken
  • Niets op de verwarming plaatsen. Laat tenminste 20cm ruimte rond de verwarming (geen meubels tegenplaatsen)
     


Herhuisvestingstoelage


De toelage is bedoeld om huurders met een beperkt inkomen, die sedert minstens één jaar in een niet-geschikte woning leven, de mogelijkheid te bieden te verhuizen, en om een deel van een hogere huurprijs in een nieuwe geschikte woning te dekken. De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage.


Toekenningsvoorwaarden, toegekende bedragen en de duur ervan zijn te verkrijgen op:

http://www.huisvesting.irisnet.be/nl/premies-en-steunmaatregelen/herhuisvestingstoelage

De Huisvestingscel is competent om de oude woning te bezoeken en het nodige document in te vullen om bij het aanvraagsdossier bij te voegen.

 

Ik ben eigenaar en ik wil mijn woning renoveren

Contact : gemeentelijke dienst Stedenbouw

 

Andere nuttige contacten

Document acties