Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Andere huisvestingsdiensten en -initiatiefnemers in Molenbeek

Andere huisvestingsdiensten en -initiatiefnemers in Molenbeek

 

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van Molenbeek

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel

Algemeen telefoonnr.: 02 / 412 53 11
Fax : 02 / 412 53 53
Website: www.cpas-molenbeek.be

Meer informatie over het OCMW in het algemeen : www.ocmw-info-cpas.be
 

vzw La Rue

Ransfortstraat 61
1080 Brussel

Tel.: 02 / 410 33 03
E-mail: info@larueasbl.be
Website: www.larueasbl.be

Aangeboden diensten :

 • Woningenpermanentie
 • Advies rond renovatie
 • Sociaal-culturele animatie

 

Vereniging voor sociale huisvesting

Leopold II-laan 56
1080 Brussel

Tel.: 02 / 414 43 69
Fax : 02 / 410 81 06
Website: www.als-vsh.be

De VSH - Vereniging voor sociale huisvesting - een Belgische vereniging zonder winstoogmerk die verscheidene sociale woning- en sociale kredietmaatschappijen verenigt Haar doel is de studie en promotie van het sociale huisvestingsbeleid van de overheidsinstellingen of instellingen van openbaar belang die opgericht zijn op federaal, gewestelijk, ondergewestelijk of plaatselijk vlak.
 

Buurthuis Bonnevie

Bonneviestraat 40
1080 Brussel

Tel.: 02 / 410 76 31
Fax : 02 / 411 80 33
E-mail: info@bonnevie40.be
Website: www.bonnevie40.be

Aangeboden diensten :

 • Woningenpermanentie
 • Hulp bij renovatie
 • Allerlei kleine herstellingen
 • Sociaal-culturele animatie

 

Association des locataires de Molenbeek - Koekelberg

Jubelfeestlaan 54
1080 Brussel

Tel.: 02 / 410 29 65
Fax : 02 / 410 29 65
E-mail: associationdeslocataires@hotmail.com

Aangeboden diensten :

 • Herhuisvesting
 • Juridisch advies (huurwetgeving)
 • Renovatie van woningen
 • Steun aan bewonersgroepen
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Permanentie : Enkel na afspraak

 

Huisvestingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zomerstraat 73
1050 Brussel

Tel.: 02 / 504 32 11
Fax: 02 / 504 32 01
E-mail: info@wffl.be
www.woningfonds.be

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn beleid om de toegang tot woningen te vergemakkelijken, volbrengt het Huisvestingsfonds opdrachten van openbaar nut en biedt ook hypothecaire leningen aan gezinnen met middelgrote of bescheiden inkomens,  bouw/renovatie-verkoopprojecten, huurondersteuning, of ook gewestelijke leningen om huurwaarborgen te kunnen samenstellen.
 

citydev.brussels (G.O.M.B.)

Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel

Tel.: 02 / 422 51 11.
E-mail: info@citydev.brussels

citydev.brussels verkoopt nieuwe woningen aan verminderde prijzen : 30% van de prijs is betaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het woningaanbod omvat huizen en appartementen (studio's, appartementen met 1, 2 of 3 kamers en duplexen)

Om een woning te kunnen kopen bij citydev.brussels moet je een inschrijvingsaanvraag indienen. Citydev.brussels houdt een chronologisch register van de kandidaat-kopers bij. De toekenning van een woning gebeurt enkel op basis van deze chronologische rangschikking. Wie zich wil inschrijven moet een elektronische formulaire invullen (http://www.citydev.brussels/fr/renurb_i0.asp)
 

CLT - Community Land Trust


Zijn eigen woonoplossing bouwen met andere bewoners : dat stelt de vereniging  "Community Land Trust Bruxelles". Een eerste (volledig) project is opgestart in de Alphonse Vandenpeereboomstraat.

Informatie: http://communitylandtrust.wordpress.com
 

Herhuisvestingstoelage
Herhuisvestinscel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Tel.: 02 / 204 14 01
Website : http://www.logement.irisnet.be/primes-et-aides/allocation-de-relogement

De herhuisvestingstoelage is samengesteld uit een verhuistoelage en een huurtoelage.

Het is financiële hulp bestemd :

 • Hetzij voor de huurders die verhuizen omwille van de onbewoonbaarheid van hun woning, omdat het te klein of niet geschikt is voor mensen met beperkte mobiliteit en senioren. In dat geval moeten zij het gedurende minstens één jaar gehuurd en bewoond hebben.
 • Hetzij bepaalde personen die hun situatie van dakloos zijn achter zich hebben gelaten.


De herhuisvestingstoelage vervangt de vroegere Verhuis- en Installatietoelage en Bijdrage in het Huurgeld (VIBH).

 

Brulabo

Brulabo, vroeger genaamd “Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie” is een vereniging van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest alsook de gemeente Wemmel. Brulabo beschikt over een inspectiedienst, een milieudienst, een labo microbiologie en een labo chemie.

Activiteiten:

 • Op het gebied van de eetwaren
 • Op het gebied van het water: water- (en lucht)analyses in openbare zwembaden; drinkbaarheidanalyse van water ; analyse van Legionella in sanitair warm water (douches)
 • Identificatie van schadelijke zwammen (huiszwam, …) in woningen.


Contact:
Maalbeeklaan, 3  -1000 Brussel
Tel. : 02 / 230 80 01
Tel. : 02 / 237 08 00 (aanvragen in verband met huiszwam en andere houtparasieten)
Fax : 02 / 280 08 38
E-mail : info@brulabo.irisnet.be
Website: www.brulabo.irisnet.be

Document acties