Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Huisvestingspremie 2023

Huisvestingspremie 2023

Het zijn moeilijke tijden. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek besliste daarom om eigenaars opnieuw te steunen via de toekenning van een premie om de lasten van de onroerende voorheffing te verlichten. Deze premie is bestemd voor alle Molenbeekse eigenaars, of ze nu één of meer woningen bezitten. De premie bedraagt maximaal 400 euro voor het jaar 2023. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Ik heb recht op de premie indien ik behoor tot één van de volgende 3 categorieën:

 • Ik ben eigenaar van één of meer panden en woon persoonlijk en volledig in mijn woning, gelegen in Molenbeek, met uitsluiting van elke verhuur of terbeschikkingstelling van het geheel of een deel van deze woning.
 • Ik ben eigenaar van een opbrengsteigendom die ik gedeeltelijk verhuur: ik woon persoonlijk en volledig in een woning van dit gebouw, gelegen te Molenbeek. Het bedrag van de premie betreft enkel de woning waarin ik woon en is proportioneel.
 • Ik ben eigenaar en het vastgoed waarin ik in Molenbeek woon maakt deel uit van een project van intergenerationele woningen omkaderd door een orgaan erkend door de overheid.Aanvraagprocedure

 1. De aanvrager ontvangt zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2023 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
 2. De aanvrager vult het aanvraagformulier voor de premie in (zie hieronder).
 3. De aanvrager vult het formulier in en stuurt het op naar het gemeentebestuur binnen de 9 maanden die volgen op de ontvangst van zijn aanslagbiljet 2023 voor de onroerende voorheffing, en voegt er het volgende bij:
 • een recto-verso kopie van zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2023 (KADASTER).
 • Als het vastgoed deel uitmaakt van een project van intergenerationele woningen moet ook het attest van het orgaan dat het project omkadert bijgevoegd worden.


Her VOLLEDIGE aanvraagdossier kan per e-mail naar onderstaand adres gestuurd worden. Het kan ook worden ingevoerd via het IRISBOX-platform (link ook hieronder). Verzending  van het dossier via de post is ook mogelijk.

 


Bedrag en storting van de premie

 

 • De aanvrager ontvangt de premie op zijn bankrekening, indien aan alle voorwaarden voldaan is. De premie bedraagt maximum 400 euro.
 • Om een schatting te hebben van het bedrag van uw premie, is een berekeningssimulator online beschikbaar op de website van de gemeente (zie hieronder).
 • Aangezien de budgettaire kredieten toegekend aan deze premie beperkt zijn, is het beter om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.Inlichtingen:
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek
Dienst Gemeentebelastingen
Tel.: 02/412.37.26
prime.logement@molenbeek.irisnet.beAdres van het loket:

Gebouw Sint-Maria – Sint-Mariastraat 25 - 1080 Molenbeek
(Metro Graaf van Vlaanderen)
Openingsuren:
van maandag tot donderdag, van 9u00 tot 12u00

 

 

Nuttige documenten:


FORMULIER - Aanvraag van de premie – Aanslagjaar 2023

FORMULIER - Bijlage Intergenerationele Woningen voor gemeentelijke premie – Attest 2023

BEREKENINGSSIMULATOR 2023

REGLEMENT OP DE PREMIE TOE BESTEMD VOOR HET VERZACHTEN VAN DE VERHOGING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR HET DIENSTJAAR 2023.- UITSTEL VAN 22/03/2023


AANVRAAG VAN DE PREMIE OP IRISBOX

Document acties