Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Vogels

Duiven

 

Verboden duiven te voederen, zelfs in tuinen of op balkons !

 
Vaak worden er grote hoeveelheden voedsel voor duiven achtergelaten in straten, tuinen en balkons. Wij herinneren eraan dat het Algemeen Politiereglement verbiedt om duiven te voederen, op straffe van boete die kan gaan tot 80 EUR (art.32 en 104 par. 5).
 
Hetzelfde verbod is van toepassing op private wegen, binnenplaatsen of andere delen van een gebouw wanneer deze praktijk het risico inhoudt hinder te veroorzaken voor de netheid, hygiëne of openbare veiligheid, of insecten, knaagdieren en duiven aan te trekken.
 
Dit voedsel heeft inderdaad tot gevolg dat duiven zich overmatig voortplanten. Ze gaan de plaats innemen van andere soorten en koloniseren daken, balkons en daklijsten van buren.
 
Bovendien is brood geen geschikt voedsel . Het maakt de duivenuitwerpselen tot een soort invretend zuur dat schade toebrengt aan de verf van auto's, het zink van de daklijsten en standbeelden. 
 
Ten slotte trekt achtergelaten voedsel ook ratten, muizen en kakkerlakken aan. Dit zorgt voor heel wat problemen in de gemeente.
 
Het voederen is echter wel toegelaten bij de duiventil in het Marie-Josépark. Hier controleren wij de kwaliteit en de hoeveelheid voedsel, alsook de voortplanting van de duiven.
 
Daarnaast schrijven gemeentelijke agenten ook boetes uit voor overtreders.
 
Meer informatie:
 
 
 

Gierzwaluwen

 

Bescherming van de stedelijke biodiversiteit

 
Net zoals elders vinden in Molenbeek bieden gebouwen vaak beschutting aan holenbroeders zoals Gierzwaluwen, Huismussen, Zwarte roodstaarten, Vleermuizen, ...
 
Deze dieren zijn erg nuttig voor ons omdat ze zich (uitsluitend of gedeeltelijk) voeden met insecten en dus een natuurlijk insecticide bieden. 
 
Maar door de renovatie van gevels en daken en de isolatie van gebouwen verdwijnen deze holen over het algemeen. Voor holenbroeders ontstaat er op die manier een steeds grotere "wooncrisis".
 
Gelukkig zijn deze werken niet noodzakelijk onverenigbaar met de bescherming van deze gevleugelde vrienden. Specifieke inrichtingen die noch ingewikkeld noch duur zijn maken het mogelijk zonder problemen met hen samen te leven. Deze inrichtingen kunnen ofwel onzichtbaar zijn ofwel een origineel "pluspunt" op het esthetische vlak meebrengen.
 
Contact:
 
 
Meer info
 

Document acties