Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

ValorVert

Meer NATUURLIJKE groene ruimten

 

Onder impuls van schepen van milieu en duurzame ontwikkeling Abdellah Achaoui beheert de gemeente Molenbeek haar groene ruimten op een ecologische manier. Dit project wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel en medegefinancierd door de gemeente Molenbeek.

 

Ecologisch beheer betekent niet minder onderhoud, maar aangepast onderhoud dat de biodiversiteit bevordert, de natuurlijke hulpbronnen spaart en chemische verontreiniging tegengaat. Het betekent zo veel onderhouden als nodig is en zo weinig mogelijk.

 

Onze teams experimenteren en implementeren nieuwe praktijken in je parken en tuinen, bijvoorbeeld:

 

  • De voorkeur geven aan inheemse planten, bomen en struiken, die goed aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast en minder onderhoud vergen
  • Alternatieve behandelingen gebruiken ter vervanging van chemicaliën
  • Zones aanleggen die laat worden gemaaid
  • Toevluchtsoorden voor biodiversiteit tot stand brengen waar de natuur zich vrij kan ontwikkelen, met minimale interventie
  • Een deel van het plantaardig afval laten liggen op plaatsen waar het niet stoort, zodat de voedingsstoffen die het bevat, kunnen terugkeren naar de bodem

 

Enkele "(w)on(der)kruiden", natuurlijke weiden, open hagen zijn geen tekenen van verwaarlozing, integendeel!  Zij getuigen van de zorg van onze gemeente voor het behoud van het milieu en de gezondheid van allen.

 

Verander je kijkwijze op NATUUR IN DE STAD!

 

Wilt u meer weten over onze nieuwe ecologische beheerspraktijken?

 

Bloemenweide
Hier zijn verschillende soorten bloemen gezaaid. Deze weide voedt en herbergt bestuivers (bijen, vlinders,...) en vele andere kleine dieren die er beschutting en voedsel vinden. Het wordt pas aan het einde van de bloeiperiode gemaaid om deze biodiversiteit te beschermen en je te laten genieten van een langere bloeiperiode.

Late maaizone
Dit gebied wordt slechts 1 tot 3 keer per jaar gemaaid. Minder gemaaid gras betekent meer schuilplaatsen voor kleine dieren en insecten. Beperkt onderhoud stelt wilde planten in staat hun cyclus te voltooien, tot zaadvorming en voortplanting te komen. Dit gebied biedt ook beschutting en voedsel voor de insecten en de microfauna die hier leven. Met deze ecologische beheermethode bevorderen wij de bestuiving en beschermen wij de biodiversiteit.

Toevluchtszone
Hier mag de natuur haar gang gaan omdat zij unieke kenmerken heeft die bescherming verdienen. Het is een klein toevluchtsoord voor ongewone planten en dieren in het midden van de stad.

Bos (Hauwaertpark)
Dit beboste gebied wordt op ecologische wijze beheerd. Wij zijn voorstander van het behoud van de vegetatie ter plaatse, de instandhouding van braakland en een minimaal onderhoud, met respect voor de biodiversiteit. Dood hout wordt waar mogelijk op zijn plaats gelaten voor het plezier van kleine dieren, insecten en zwammen.

Sierperken
Dit perk bevat vaste planten. Ze zijn bestendiger, gaan zuiniger met water om, vergen minder onderhoud en zullen onze stad langer verfraaien. Bloemen en fruitsoorten die gunstig zijn voor bestuivende insecten.

Basis van de boom
De vegetatie beschermt de wortels en de basis van de boom. De planten verrijken de bodem, houden water vast en helpen hitte-eilanden in de zomer te verminderen. Zij beschermen ook onze jonge aanplantingen tegen schade door zwerfvuil.

Open haag
Deze haag bestaat uit struiken en bomen van verschillende inheemse soorten. Men laat ze zich zo natuurlijk mogelijk ontwikkelen, zonder ze tweemaal per jaar te knippen zoals bij gesnoeide hagen of heesters het geval is. Open hagen produceren bloemen, vruchten en bladeren in een verscheidenheid van kleuren voor een aantrekkelijk, landelijk resultaat. Zij vormen een ideaal toevluchtsoord voor vele diersoorten. Vogels vinden voedsel, bescherming en een plaats om hun nest te bouwen; vlinders zoeken er voedsel; en vele andere soorten profiteren van deze ecologische ruimte.

 

Document acties