Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Huisvestingspremie 2020

Huisvestingspremie 2020

 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek helpt sinds 2016 de eigenaars en kent ze een premie toe om de lasten van de onroerende voorheffing te verlichten. Dit jaar nog is de premie bestemd voor alle Molenbeekse eigenaars, ongeacht ze één of meerdere onroerende goederen bezitten. Om recht te hebben op deze premie - die voor het jaar 2020 kan oplopen tot maximum 300 euro -, moet men voldoen aan een aantal voorwaarden.


Ik heb recht op de premie indien ik behoor tot één van de volgende 3 categorieën:

 • Ik ben eigenaar en woon persoonlijk en geheel in mijn woning, gelegen in Molenbeek, met uitsluiting van elke verhuur of terbeschikkingstelling van het geheel of een deel van dit woning.
 • Ik ben eigenaar van een opbrengsteigendom dat ik gedeeltelijk verhuur: ik woon persoonlijk en volledig in dit gebouw, gelegen te Molenbeek. Het bedrag van de premie betreft enkel de woning waarin ik woon en is proportioneel.
 • Ik ben eigenaar en het vastgoed waarin ik in Molenbeek woon maakt deel uit van een project van intergenerationele woningen omkaderd door een orgaan erkend door de openbare overheden.Aanvraagprocedure

 1. De aanvrager ontvangt zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het desbetreffend aanslagjaar (2020) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
 2. De aanvrager vult het document in, of haalt dit via de gemeentelijke website (zie hieronder), of richt zich tot de gemeentelijke dienst Belastingen.
 3. De aanvrager stuurt dit document op naar het gemeentebestuur binnen de 6 maanden die volgen op de ontvangst van zijn aanslagbiljet 2020 voor de onroerende voorheffing, en voegt het volgende bij:
 • een recto-verso kopie van zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 (KADASTER).

 • Als de woning deel uitmaakt van een project van intergenerationele woningen: het attest van het orgaan dat het project omkadert.


Bedrag en storting van de premie

 • De aanvrager ontvangt de premie op zijn bankrekening, indien aan alle voorwaarden voldaan is. De premie bedraagt maximum 300 euro.
 • Om een schatting te hebben van het bedrag van uw premie, is een berekeningssimulator online beschikbaar op de website van de gemeente (zie hieronder).
 • Aangezien de budgettaire kredieten toegekend aan deze premie beperkt zijn, is het beter om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.
Inlichtingen:
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek
Dienst Gemeentebelastingen
Tel.: 02/563.13.12
taxes@molenbeek.irisnet.be

Adres van het loket:
Gemeentehuis - Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Molenbeek
Metro Graaf van Vlaanderenstraat
Openingsuren:
van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 12u00Nuttige documenten:
FORMULIER - Aanvraag van de premie – Aanslagjaar 2020
FORMULIER - Bijlage Intergenerationele Woningen voor gemeentelijke premie – Attest 2020

BEREKENINGSSIMULATOR 2020

Document acties