Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Vreemdelingen / BREXIT

BREXIT

 

Na lang onderhandelen werd het terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, finaal goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal. Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.  Tijdens deze periode blijft het Europese regelgevende kader grotendeels van toepassing en kunnen Britse onderdanen en hun familieleden hun recht op vrij verkeer en verblijf blijven uitoefenen. Hiervoor moesten zij geen verdere stappen ondernemen.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de overgangsperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren, te vrijwaren. Op het vlak van het recht op binnenkomst en het verblijfsrecht, de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken, worden momenteel de laatste stappen ondernomen om het terugtrekkingsakkoord uit te voeren.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die hun recht op verblijf willen behouden moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, ook zij die reeds een geldige verblijfsdocument (bijlage 8, 8bis, E, E+, F, F+ kaart) bezitten. Ook de Britse grensarbeiders die na de overgangsperiode hun economische activiteit willen verderzetten moeten een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Ook indien zij reeds een geldig document voor klein grensverkeer bezitten (bijlage 15).

De aanvraag voor een verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord moet worden ingediend binnen de hiervoor voorziene aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Tot dan worden hun (verblijfs)rechten beschermd.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die in België verblijven, zullen op korte termijn individueel worden geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

U kan op HIER alvast meer informatie vinden over de te volgen procedure voor het verkrijgen van een nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord of een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord en over de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op uw verblijf.

DISCLAIMER: deze informatie is slechts voorlopige informatie. De wetgeving om het terugtrekkingsakkoord na afloop van de transitieperiode te kunnen uitvoeren, is nog niet definitief. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.

Information in English : follow this link ...

Document acties