Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / stedenbouw / Taken en filosofie

Taken en filosofie

De taak van het departement stedenbouw is de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente op een coherente en globale manier.
Dit departement moet een reeks richtlijnen doen respecteren die in de inrichtingsplannen en reglementen opgenomen zijn, zowel gemeentelijke als gewestelijke, en die constructies, renovaties van gebouwen, wijzigingen van de bestemming van een goed, enz.


Het departement heeft verscheidene taken:

 • Het publiek (privé en professioneel) kan zich melden aan het loket van de stedenbouw om dossiers voor de stedenbouwkundige vergunningen af te geven, voor algemene inlichtingen zoals verschillende gewestelijke premies of raadpleging van de archieven.
 • Het departement geeft eveneens stedenbouwkundige inlichtingen  aan notarissen, vastgoedmakelaars, eigenaars die deze vragen en geeft de bevestiging over de legaliteit van de situatie van een goed.
 • Het departement onderzoekt de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige certificatenverkavelingsvergunningen, maar eveneens milieuvergunningen en gemengde vergunningen
 • Het departement controleert de overeenkomstigheid van de werkzaamheden aan de afgeleverde vergunningen.    
 • Het departement organiseert openbare onderzoeken en overlegcomités in de procedures voor het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen of gemengde vergunningen.  
 • Het departement begeleidt de aanvrager en beheert de materie "energieprestaties van de gebouwen" van de vergunningsaanvragen.  
 • Het departement bewerkt de gemeentelijke stedenbouwkundige plannen en reglementen (bijzondere bestemmingsplannen, stedenbouwkundige studies, gemeentelijk stedenbouwkundig reglement, ...) voor het omkaderen van de ontwikkeling van de gemeente in een globale stedenbouwkundige coherentie maar ook op kleinere schaal.
 • Het departement staat in voor de opvolging van stedenbouwkundige overtredingen op heel het grondgebied van de gemeente. Het staat ook in voor de opvolging van de uitbatingen van klasse 2 en beantwoordt de klachten van de inwoners en de gebruikers betreffende de stedenbouw en de stedenbouwkundige vergunningen. Binnen de cel handelszaken, is het departement belast met een gecoördineerd administratief beheer van de ondernemingen op het grondgebied van de gemeente, namelijk:  Inlichtingen, sensibilisering en controle van alle economische initiatiefnemers (bedrijven, vzw's, ...) naast de reglementering inzake het milieu, de stedenbouw, de hygiëne alsook het Algemeen Politiereglement en verschillende gemeentelijke reglementen (openingsuren, night-shops, phone-shops, uitstallingen, terrassen, drankzaken, ...). Dit alles gebeurt via dialoog met alle sociaal-economische initiatiefnemers actief op de gemeente.
 • Het departement controleert de erkende bejaardentehuizen, geeft attesten af voor het veevervoer en behandelt desinfecties, ongediertebestrijdingen en rattenbestrijdingen.

Al deze taken worden gedaan volgens een gemeenschappelijke en coherente handelswijze die als bedoeling heeft:

 • Bevordering van de toegang tot kwaliteitsvolle inlichtingen voor het publiek.  
 • Behoud en verbetering van de levenskwaliteit in de wijken door de verbetering van de omliggende bebouwing
 • Bijdrage tot het respect en het behoud van een kwaliteitsvol bouwerfgoed, via de verspreiding van informatie over de mogelijkheden van renovatiepremies en verfraaiing van de gevels. Het visuele kader van de bebouwing op straat moet hierbij gerespecteerd worden.
 • Verbetering van het stedelijke landschap via een goed beheer van de antenneschotels, de publicitaire panelen, het onderhoud van de gevels als goede huisvader.
 • Voorzien van gemengdheid van soorten woningen en functies en de integratie van de economische activiteit aan de stedelijke omgeving om werkgelegenheid te creëren.
 • Behoud van een gevarieerd aanbod aan woningen die aan de behoeftes en verwachtingen van gezinnen beantwoordt.
 • Instaan voor de leefkwaliteit in de woningen en verbeteren van de woonbaarheid en conform de normen te zetten van de bestaande woningen.  
 • Omkadering van de verbetering van het isolatieniveau van de bestaande woningen.
 • Revitalisatie van de handelskernen via de verbetering van de staat van de uitstalramen en uithangborden van handelszaken.
 •  Beheer van de stedenbouwkundige impact van de demografische groei van het Brussels gewest op het grondgebied van de gemeente.
 • Strijd tegen de huisjesmelkers, de ongezond verklaarde woningen maar ook de onbewoonde woningen
 • Een snellere afgifte van de toelatingen.

Document acties