Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Huisvesting / Ontvang de nieuwe huisvestingspremie in 2017!

Ontvang de nieuwe huisvestingspremie in 2017!

 

AFGESLOTEN PROCEDURE

 

Net zoals vorig jaar, helpt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de eigenaars en kent ze een premie toe om de lasten van de onroerende voorheffing te verlichten.
Om recht te hebben op deze premie - die voor het jaar 2017 kan oplopen tot 300 euro maximum -, moet men voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Ik heb recht op de premie indien ik behoor tot één van de 3 volgende categorieën:

  • Ik ben eigenaar en woon in mijn enige woning, gelegen in Molenbeek. Ik bezit geen ander gebouw in België of in het buitenland.
  • Ik ben enige eigenaar en het vastgoed waarin ik in Molenbeek woon maakt deel uit van een project van intergenerationeel wonen omkaderd door een orgaan erkend door de gemeentelijke overheden.
  • Ik ben eigenaar en ik heb het beheer van mijn woning(en) in Molenbeek toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor.

 


Aanvraagprocedure

  1. De aanvrager ontvangt van de Overheidsdienst Financiën zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het overeenkomende dienstjaar (2017).
  2. De aanvrager vult het document in bijlage in, of haalt dit via de gemeentelijke website, of richt zich tot de gemeentedienst Belastingen.
  3. De aanvrager stuurt dit document op naar het gemeentebestuur binnen de 3 maanden die volgen op de ontvangst van zijn aanslagbiljet 2017 voor de onroerende voorheffing, en voegt er een kopie bij van zijn aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2017.


Overigens, zijn de hieronder vermelde documenten noodzakelijk:

  • Voor de eigenaar van één enkele woning waarvan het vastgoed deel uitmaakt van een project van intergenerationeel wonen:  het attest van het orgaan dat het project omkadert;
  • Voor de eigenaar die het beheer van zijn woning(en) toevertrouwd heeft aan een sociaal verhuurkantoor: een attest van het sociaal verhuurkantoor waaraan het beheer van het vastgoed/de vastgoederen werd(en) toevertrouwd.

 

Bedrag en storting van de premie

De aanvrager ontvangt de premie op zijn bankrekening, indien aan alle voorwaarden voldaan is. De premie bedraagt maximaal 300 euro.

Om een schatting te hebben van het bedrag van uw premie, is een berekeningssimulator online beschikbaar op de website van de gemeente.

Aangezien de budgettaire kredieten toegekend aan deze premie beperkt zijn, is het beter om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

 


Inlichtingen:

Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek
Dienst Gemeentebelastingen
Tel.:
02/563.13.12
taxes@molenbeek.irisnet.be

 

Adres loketten:
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel
(2de verdieping - Gemeentehuis)

Openingsuren:
van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 12u00

 

Nuttige documenten : AFGESLOTEN PROCEDURE

Document acties